SA協議会主催のスキルアップミーティングが開催(大阪会場 2011年10月7日、東京会場 2011年10月13日)

SA協議会主催のスキルアップミーティングが開催(大阪会場 2011年10月7日、東京会場 2011年10月13日)されましたので、報告いたします。

SA協議会スキルアップM結果報告PDF
SA協議会スキルアップM講演資料最終PDF